Max Euwe – Strategie a taktika. Kurz šachových lekcí

V roce 2002 vydalo ruské nakladatelství „Fenix“ překlad knihy Maxe Euweho – Strategie en Taktien in het Schaakspel. Practische Schaakklessen (holandsky).

Ruský překlad opatřil předmluvou Anatolij Karpov.

euwe

Samotná kniha je rozčleněná na dvě části, a sice Strategie a taktika a Kurz šachových lekcí.

Ty se dělá takto:

Strategie a taktika

 1. Strategie a taktika
 2. Strategie: obecné principy
 3. Strategie (pokračování): zvláštní principy
 4. Taktika: o kombinaci obecně
 5. Kombinace proti králi
 6. Kombinace proti dalším objektům
 7. Složité kombinace
 8. Kombinace v koncovce

Kurz šachových lekcí

 1. Úvod. Historie šachového umění a jeho analogie s individuálním vývojem šachisty
 2. Adolf Anderssen
 3. Paul Morphy
 4. Wilhelm Steinitz
 5. Steinitzovy partie
 6. Steinitzovy partie (pokračování)
 7. Útok na královském křídle
 8. Útok na dámském křídle
 9. Koncovka
 10. Věžová koncovka
 11. Dámská koncovky

Příklady partií a koncovek

 

Jako ukázku uvádím překlad 10. kapitoly z Kurzu šachových lekcí – Věžová koncovka.

pdf