Vybrané partie

sehrané

na mezinárodních turnajích: Norimberském 1896 a Budapešťském téhož roku, a na Berlínském mezinárodním šachovém kongresu v roce 1897

S poznámkami

Siegberta Tarrasche

a dalších znalců hry

Cena s „Příručkou“ Jeana Dufresna 3 ruble, na velinovém papíře 4 ruble.

S.-Peterburg

Vydání S.A.Mansteina

1898


Toto je přepis stránky z knihy Jeana Dufresneho – Rukovodstvo k izučeniju šachmatnoj igry. Jedná se o překlad 6. upraveného německého vydání s poznámkami a doplněním M.I.Čigorina, vydané v roce 1897 v Rusku. Její součástí jsou pak dvě přílohy:

  1. Dodatek M.I.Čigorna
  2. Vybrané partie, sehrané na mezinárodních turnajích – viz výše uvedený titul

První dodatek měl obsahovat 10-12 Čigorinových dopisů, ve skutečnosti jich obsahuje pouze čtyři. Jedná se o doplnění Dufresneho příručky v oblasti zahájení. Vydavatel již nemohl déle čekat (s ohledem na předplatitele), a proto se rozhodl nahradit zbylé dopisy další přílohou, kterou jsou vybrané partie z turnajů Norimberk 1896, Budapešť 1896 a Berlín 1897. Partie z norimberského turnaje jsou převzaty z knihy „Das internationale Schachturnier des Schachclubs Nurnberg“, zpracovaný dr. Tarraschem ve spolupráci s p. Schroderem (22 partií); partie z ostatních dvou turnajů (7 z Budapeště a 12 z Berlína) jsou převzaty z časopisu „Deutsche Schachzeitung“ (vycházející v Lipsku, pod redakcí dr. Tarrasche, který převzal časopis od G. Von Gotschalla).

pdf, partie k přehrání (komplet za celý turnaj)