Z velmistrovské kuchyně
komentuje Paul Keres

Dnes se podíváme na několik ukázek z Olympiády 1972.

pdf, diagramy