Neznámý Tarrasch

64 – 6/1987

Další článek o Tarraschovi nám jej předstvuje nezvyklým žánrem - totiž parodií.

Při čtení je třeba brát v potaz, že článek vznikl v roce 1891, tudíž minulým stoletím, je století 19. a zmínka o 125. výročí se vztahuje k roku 1987.

pdf