Je čtvrteční odpoledne, na pozdní únor je za okny jarní počasí. Klenbový sál Panského dvora v Kunovicích se před 17. hodinou odpolední začíná plnit šachisty. Jsou to jak hráči stále aktivní, tak i ti, kteří hrávali v minulosti a také hosté ze spřáteleného klubu Boršice. Nakonec se sešla necelá dvacítka lidí, když se někteří pozvaní nedostavili, nebo se nemohli dostavit.

Na dvou stolech jsou k nahlédnutí některé historické materiály klubu a některých hráčů. Dále je pak připraven notebook s promítacím plátnem. Po tradiční akademické čtvrthodince se začíná. Současný předseda oddílu Pavel Růčka uvítal hosty a plynule se přešlo na hlavní bod programu, kterým byl historický průřez šachovou historií Kunovic.

setkani_ruckaPavel Růčka u promítacího plátna

Za dobu, co se historickému bádání věnujeme, což je zhruba od roku 2008, se nám podařilo nashromáždit poměrně slušnou snůšku materiálů, ať již přímo o našem šachovém oddílu, nebo o šachovém dění na okrese, případně i celorepublikového charakteru. Některé z těchto materiálů využila dvojice Martinák a Růčka pro brožuru, která byla vydána u této příležitosti.

Na plátně se postupně střídaly zakládající dokumenty našeho oddílu, jeho působení v soutěži družstev a do dnešní doby, doložené spoustou tabulek, přehledy výsledků jednotlivců (všechny tabulky jsou k vidění zde), ukázky z tzv. Ludvíčkových kronik, které byly a jsou neocenitelným pomocníkem při pátrání v historii šachu našeho regionu, a nejenom jeho. Následovaly Zprávy UH župy, které jsme získali v okresním archívu z fondů šachových klubů Záhorovice a Šumice z poválečných let a také šachové zprávy z někdejších okresních novin Slovácká jiskra.

Pro oživení jsme si v rytmu valčíku přehráli několik partií z tvorby našich bývalých i stávajících hráčů. To už ale přichází starostka města Kunovic, paní Ivana Majíčková, která přijala naše pozvání na toto dnešní setkání.

Slavnostní nálada graduje a dochází k předání grafických listů s tématikou šachu a města Kunovice. Pavel Růčka stručně představuje každého hráče, kterému paní starostka předává grafický list.

setkani_vichorecPaní starostka při předávání grafického listu našemu nejstaršímu členovi panu Vichorcovi

Poté pak paní starostka pronese krátký projev, kdy popřeje kunovickému šachu hodné úspěchů a ocení dosavadní působení. Na závěr předává našemu klubu grafický list města Kunovic.

setkani_majickovaPaní starostka předává ŠOK grafický list města Kunovic

Nyní je na pořadu volná zábava, ale také se již začínají pomalu vytrácet první hosté. Zhruba do hodinky pak tato pěkná akce končí a účastníci se pomalu rozcházejí – až na pár pracantů, kteří ještě zůstanou, aby dali vše do pořádku.

Více fotografií je zde.