Aljechinovy dvě partie

V roce 1954 vyšla v nakladatelství „Fizkultura i sport Moskva“ kniha 300 vybraných partií Aljechina s jeho vlastními poznámkami. Většina partií je skutečně s jeho komentáři, u několika je opatřena komentáři V.N.Panova, který knihu sestavil.

Uvádím z této knihy dvě svižné partie.

pdf, partie k přehrání