Dvě výhry Wilhelma Steinitze, jejich tvůrčí a technická podstata

Kapitola z knihy Mittelšpil plan (Střední hra plán) – P. A. Romanovskij, FiS Moskva, 1960

Dvě partie uváděné v této kapitole zřetelně vyjadřují šachové nazírání Steinitze – prvního stratéga-teoretika šachového boje. Nicméně, záměrně ilustrujeme Steinitzovu strategii nikoliv na materiálu jeho teoretických úvah, někdy bohužel, majících charakter doktríny, ale na základě jeho praxe, s nadějí, že obrovské tvůrčí plátno šachové mysli velkého mistra ještě jednou pobídne čtenáře proniknout do podstaty a detailů plánovitého procesu, jehož studiu jsou věnovány následující kapitoly této knihy.

V obou partiích byl Steinitzovým soupeřem Emanuel Lasker.

pdf, partie k přehrání