Em. Lasker: lekce, přednesené v Buenos Aires

64 – šachmatnoje obozrenije č. 8/1983

Šachová činnost Emanuela Laskera, jakož i všech mistrů světa, byla výjimečně mnohostranná. Jako jeden z prvních začal vystupovat s publikačním čtením na šachové témata. Originální, ostré, moudré, sloužila propagaci šachového umění, odkrývala příznivcům krásu dlouhodobé tvorby. Dobře jsou známy Laskerovy lekce, které přednesl v Londýně v roce 1895: posloužily za základ tehdy vydané knihy „Zdravý rozum v šachu“.
Ale s lekcemi, s nimiž Lasker vystoupil v červenci 1910 v Buenos Aires, nejsou naši čtenáři obeznámeni. Byly pozapomenuty v časem zažloutlých číslech místních novin, takže rusky je publikujeme poprvé. Také dnes, téměř po tři čtvrtě století neztratily lekce svou poutavost.

pdf, partie k přehrání