Čarušin – Aljechinův blok (Nižnyj Novgorod, 1996)

(blok – ve smyslu blokující tah)

Teorie střední hry se nachází ve fázi rozpracovanosti. Zpravidla se prověřují strategické plány útoku a obrany.

Práce předkládaná čtenářům je zasvěcena jedné jediné kombinaci – blokující oběť figury (od jezdce do dámy) na šesté (třetí) řadě. V tvůrčím odkazu mistra světa se podařilo nalézt více než 20 příkladů na toto téma. Ve většině případů byl prvým realizátorem této vynikající kombinace. Proto by se právem měla nazývat „Aljechinův blok“.

V knize je 153 partií, hraných v různé době a na různých úrovních: od simultánek až po zápasy o mistra světa. Ukazují, že tato kombinace napevno zakotvila v současném šachu. Dílo je určené pro šachové kroužky, školy a rovněž pro široký kruh milovníků šachu. Jako ukázku jsem zvolil závěrečnou část této knížky:

pdf, partie k přehrání