Tarrasch - z knihy N.Gredunova - Šachy v postulátech a radách maestro (2006-7)

pdf