K teorii korespondujících polí

Staronový článek N. Grigorjeva - původně publikovaný v roce 1922, a později v roce 1986.

Pojednává o teorii korespondujících polí. Samotný pojem korespondující pole lze chápat také jako odpovídající, soulad apod. Zde se jedná o pěšcové koncovky.

pdf