Mark Dvoreckij - Škola nejvyššího mistrovství (kniha první a druhá).

Ukázka - Studiové ideje v praxi.

pdf