Dvoreckij - dokončení článku Marka Dvoreckého Zákonitosti koncovek.

pdf, partie Cohn-Rubinstein