Přes nepřízeň času

z ruského Šachového bulletinu z roku 1987. Zajímavá partie z turnaje ve Vídni roku 1898.