Článek Marka Dvoreckého - Problémy střední hry

z měsíčníku Šachmatnyj bjulleten č. 9 z roku 1974.

pdf, partie v pgn