V roce 2010 vyšla kniha Encyklopedie šachové statistiky (rusky, nakladatelství Russian Chess House, autor A. A. Ivanov).

Kniha sestává ze dvou základních částí - chronologie soutěží od roku 1851 do 1996 a personálie stovky nej vynikajících šachistů světa.

Poprvé jsou uvedeny koeficienty nejsilnějších šachistů (od Anderssena a Morphyho po Kasparova a Ananda!) turnaj za turnajem a rok za rokem.

Z personálií jsem vybral tu o Siegbertovi Tarraschovi.

pdf