Další materiál k IP, tentokrát z Goleniščev - Příprava mladých šachistů I. VT (rok 1980)

Příště bude doplnění o materiály, které autor v závěru doporučuje.

pdf, partie v pgn