Problém izolovaného pěšce

V týdeníku 64-šachmatnoje obozrenije (64-šachové rozhledy) z roku 1969 je pěkný článek V. Zaka, zasloužilého trenéra nazvaný Problémy izolovaného pěšce.

Ve zhuštěné formě podává komplexní přehled dané problematiky v tomto členění:

Izolovaný pěšec – slabina v koncovce

Izolovaný pěšec – vyžadující obranu, odsuzuje své figury k pasivní obraně

Otevření linií pro útok prostřednictvím postupu izolovaného pěšce

-         oběť izolovaného pěšce při jeho postupu vpřed

-         výměna izolovaného pěšce při jeho postupu vpřed

-         postup izolovaného pěšce na základě konkrétního propočtu výhodných taktických komplikací

Využití forpostů e5 a c5 pro útok na krále

Ke každé této podkapitole je uvedena ilustrační partie.

Téma stále aktuální, pouze ilustračních partií postupem času přibývá.

pdf, partie k přehrání