Siegbert Tarrach – 152. výročí narození

Dnes je tomu 152 let, co se narodil Siegbert Tarrasch – učitel šachového světa. Právě tak pojmenoval Alfred Brinckmann svou knihu o Tarraschovi.

Názory na Tarrasche dogmatika se postupem času počaly měnit a Tarrasch začal být vnímán ve své reálné podobě.

U příležitosti jeho výročí uvádím tři partie, které jsou uvedené v knize 300 partií, jako ukázka z učebnice Šachy (Das Schachspiel, 1931).

Pro zájemce o Tarraschovu tvorbu připomínám, že několik příspěvků je i v jiné mé rubrice

pdf, partie k přehrání