Lidové noviny - šachová rubrika

Na této stránce jsou ke stažení stránky Lidových novin se šachovými rubrikami. Šachová rubrika začala v LN vycházet 12.3.1905 pod vedením Stanislava Trčaly. Poslední číslo pod jeho vedením vyšlo 26.7.1914, kdy rubrika přestala vycházet. Obnovena byla 13.7.1922 pod vedením Zdeňka Macha, který ji vedl do 25.9.1927. Následně ji převzal Amos Pokorný.

V prvním období byla rubrika číslována, stejně jako úlohy a partie. Po obnovení rubriky Zdeňek Mach navázal na číslování úloh i partií. Amos Pokorný již rubriku nečísluje, proto je těžší určit, kolik rubrik není naskenováno.

Stránky jsou vyselektovány ze stránek Národní knihovny systému Kramerius, kde jsou Lidové noviny dostupné on-line do dubna 1945. Od 23.5.1945 do 8.5.1948 vychází noviny pod názvem Svobodné noviny. Pak od 9.5.1948 do 8.2.1952 opět pod názvem Lidové noviny. V období od května 1945 dále nejsou skeny na Krameriu přístupné on-line.

Všechny soubory jsou ve formátu djvu. Ročníky 1905-1927 jsou uloženy na stránkách Václava Kotěšovce, který se systematicky věnuje zpřístupňování knih a časopisů věnovaných zejména problémovému šachu. Další ročníky jsou již uloženy na těchto stránkách. Soubory mají obvykle velikost kolem 15 MB. Proto je lepší si soubory stáhnout na svůj disk. Vše vychází pouze z informací, které jsou naskenovány v systému Kramerius. Snažil jsem se o co největší důkladnost, ale jistě mně mohlo něco uniknout.

Za jakékoliv doplnění a opravy nepřesností budu vděčen.

Pavel Růčka (Pavel.Rucka@worldonline.cz)
28.10.2011


1905    -  č.1 (12.3.1905) – č.43 (30.12.1905) : celkem 43 rubrik – Chybí č.13 (4.6.), 36 (12.11.), 41 (17.12.) a 42 (24.12.).
1906    -  č.44 (5.1.1906) – č.95 (29.12.1906) : celkem 52 rubrik – Chybí č.59 (21.4.) a 79 (9.9.).
1907    -  č.96 (6.1.1907) – č.147 (28.12.1907) : 52 rubrik – Ročník je kompletní
1908    -  č.148 (4.1.1908)- č.198 (19.12.1908) : celkem 51 rubrik - Chybí č.171 (13.6.), 180 (15.8.)
1909    -  č.199 (3.1.1909) – č.250 (24.12.1909) : celkem 52 rubrik – Ročník je kompletní.
1910    -  č.251 (1.1.1910) - č.301 (18.12.1910) : celkem 51 rubrik – Chybí č.256 (6.2.), 259 (27.2.), 273 (5.6.) s 288 (18.9.)
1911    -  č.302 (1.1.1911) – č.353 (31.12.1911) : celkem 52 rubrik – Chybí č.311 (5.3.) a č.314 (25.3. nebo 26.3.)
1912    -  č.354 (asi 6.1.1912) – č.405 (29.12.1912) : celkem 52 rubrik – Chybí č.354 (asi 6.1.), č.367 (7.4.).
1913    -  č.406 (5.1.1913) – č.457 (28.12.1913) : celkem 52 rubrik – Chybí č.411 (9.2.), 427 (1.6.) a 450 (9.11.).
1914    -  č.458 (4.1.1914) – č.487 (26.7.1914) : 30 rubrik – Ročník je kompletní
1922    -  nečíslováno : celkem 30 rubrik – Ročník je kompletní. Rubrika vychází ve čtvrtek. V rubrice ze dne 12.10. jsou špatně očíslovány diagramy. Správně má být 1000 a 1001 místo toho je 1002 a 1003, stejně jako úlohy publikované 19.10.
1923    -  nečíslováno : 52 rubrik – Ročník je kompletní. Rubrika vychází ve čtvrtek.
1924    -  rubrika je číslována : 52 rubrik – Chybí č.47 (30.11.). Rubrika vychází do čísla 19 ve čtvrtek, pak v neděli. Chybné číslování jelikož dne 20.7. je číslo rubriky 29, dne 27.7. nečíslováno, dne 3.8. pak číslo 30 (správně má být 31). Tím je od tohoto čísla rubrika špatně číslována. I předtím je několikrát rubrika špatně očíslována (např. dvakráte č.10, 14 atd.).
1925    -  rubrika je číslována : 52 rubrik – Ročník je kompletní. Podvakrát označena rubrika jako č.19.
1926    -  rubrika je číslována : 52 rubrik – Chybí č.31 (1.8.)
1927    -  rubrika je číslována : 52 rubrik – Ročník je kompletní. Rubrika pod vedením Zdeňka Macha končí dne 25.9.1927. Dále ji vede Amos Pokorný
1928    -  nalezeno 51 rubrik – chybí dne 20.5. a 14.10.
1929    -  nalezeno 51 rubrik – pravděpodobně komplet. Chybí 7.7, kdy noviny nevyšly.
1930    -  nalezeno 51 rubrik – pravděpodobně komplet. Chybí ze dne 9.2.
1931    -  nalezeno 51 rubrik – pravděpodobně komplet. Poslední vyšla dne 20.12.
1932    -  nalezeno 52 rubrik – komplet
1933    -  nalezeno 52 rubrik – chybí dne 3.12. (na Krameriu je poznámka o nekonzistentním číslování přílohy, je tedy otázka, zda je naskenováno vše)
1934    -  nalezeno 52 rubrik – komplet
1935    -  nalezeno 52 rubrik – komplet
1936    -  nalezeno 46 rubrik – chybí 26.1., 15.3., 22.3., 2.8., 16.8., 30.8. (chybí naskenováno. Ať již celé číslo nebo příloha)
1937    -  nalezeno 49 rubrik – chybí 5.9., 19.12. (chybí naskenováno. Ať již celé číslo, část nebo příloha, v neděli 26.12. noviny nevyšly)
1938    -  nalezeno 38 rubrik – asi komplet. Poslední 18.9., pak přestala vycházet nedělní příloha, a tím i pravděpodobně šachová rubrika.
1939    -  nalezeno 45 rubrik – První vyšla pravděpodobně až 22.1., dále pak chybí 7.5., 28.5., 1.10., 3.12., 31.12.
1940    -  nalezeno 46 rubrik. Chybí 4.2., 24.3., 5.5., 12.5., 25.8., 27.10. Dle popisu naskenováno vše, tak pravděpodobně v těchto dnech rubrika nevyšla.
1941    -  nalezeno 39 rubrik. Chybí 20.4. (není naskenována příloha), 17.8., 24.8., 7.9., 21.9., 28.9., 19.10., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 28.12. Dle popisu naskenováno vše, tak pravděpodobně v těchto dnech rubrika nevyšla.
1942    -  nenalezeno 40 rubrik – Vychází ve středu (ale občas i v jiné dny pondělí 1x, úterý 4x, pátek 2x a sobota 1x), obvykle v ranní vydání. Chybí 14.1., 11.3., 1.4., 20.5., 24.6., 1.7., 29.7., 2.12., 9.12., 16.12., 23.12. a 30.12.
1943    -  nalezeno 49 rubrik – asi komplet. Vychází nejprve ve středu, od 28.5. pak v pátek (výjimečně v sobotu). Chybí 24.9., 24.12. a 31.12. Ale jelikož se zdá, že je naskenováno vše, tak v těchto dnech rubriky pravděpodobně nevyšly.
1944    -  nalezeno 47 rubrik – komplet. Vychází v sobotu (asi 4x v pátek nebo neděli). Rubrika nevyšla 7.10., 14.10., 21.10., 28.10., 18.11. Protože vycházel vždy diagram k řešení a následně další týden jeho řešení, možno doložit, že v uvedených termínech rubrika nevyšla.
1945    -  LN ročník 1945 naskenován do 4.4., kdy pravděpodobně vyšlo poslední číslo. Obvykle vychází číslo jako jeden list (2 strany), šachová rubrika nalezena jen jedna 27.1.