Metodika výuky mládeže – podle materiálů Ing. Hory

Někdy kolem roku 1973 vyhověl Ing. Hora naší žádosti a po dobu asi tří měsíců navštěvoval pravidelně naše šachové čtvrtky. Prováděl pravidelně rozbor našich partií ze soutěže družstev a k tomu vždy nějaké lekce ze zahájení, či taktiky nebo strategie. Vzpomínám si, že ze zahájení věnoval dosti prostoru Caro-Kannu. Měl s sebou vždy dostatek tréninkových materiálů a mě zaujal jeho šedočerný sešit A5, ručně psaný a nazvaný Metodika výuky mládeže, což měla být připravovaná kniha, která však nikdy nevyšla. Ochotně mně sešit zapůjčil, abych si jej mohl přepsat, což jsem také učinil.  Při ukončení lekcí nám předal jím ručně psaný stručný profil 11 mistrů světa.

Kam se poděl po jeho skonu ten jeho sešit, to nevím – spousta materiálů skončila v popelnicích … Ten „svůj“ sešit mám dodnes a ve 21. století jsem jej převedl do elektronické podoby, jakož i oněch 11 mistrů světa.

Jako ukázku uvádím 3. kapitolu – Útok a obrana a uvádím i úvodní stránku a obsah a stručný profil prvního mistra světa W. Steinitze.

pdf, partie k přehrání

profil W.Steinitze, partie k přehrání

Aktualizováno (Čtvrtek, 26 Červenec 2012 17:13)